News

Side 1 af 7  > >>

Oct 30, 2018
Kategori: Generelt
Skrevet af: peter
Styregruppemøde d. 29.10.2018
Oct 30, 2018
Kategori: Generelt
Skrevet af: peter
Styregruppemøde d. 16.05.2018
Nov 17, 2017
Kategori: Generelt
Skrevet af: peter
Styregruppemøde d. 08.11.2017
HP Logo
 
May 29, 2015

Nyt fra styregruppen


Styregruppemøde d. 21.05.2015
Kategori: Generelt
Skrevet af: peter

Referat af HPV Styregruppemøde torsdag den 21. maj 2015

Tilstede var: Peter Rasmussen, Dorte Windfeld, Susan Gottlieb, Bjarne Dahl Hermansen, Jens Østrup og Else Jensen.

Afbud fra: Allan Pram, som "sad fast" i flyet fra Oslo.

Agenda:

1. Udestående actions fra sidste møde
2. Afholdte aktiviteter siden sidste møde
3. Kommende aktiviteter
4. Hjemmesiden
5. Eventuelt


1. Udestående actions fra sidste møde
- Golfdagen, som Peter skulle arrangere, er blevet udsat af flere grunde.
- Idéen om at indføre medlemskontingent til HPV er forkastet, da det vil være et
  uforholdsmæssigt stort arbejde at administrere.

2. Afholdte aktiviteter siden sidste møde
- Besøget i Wiinblads hus var særdeles vellykket. Dorte skriver et kort referat, som lægges på
  hjemmesiden tillige med billeder, som Susan sender til Dorte. Action: Dorte / Susan.
- HP's julefrokost havde 36 HPV-deltagere.

3. Kommende aktiviteter
Allan regner med atter at arrangere et besøg i Grønnegårdsteateret i samarbejde med HP-After-Dark. Action: Allan.
Der kom på mødet forslag om et af følgende arrangementer, f.eks. i august 15:
- Byrundtur med Allan Mylius Thomsen
- Guidet besøg i Christiania
- Guidet besøg på Mosaisk Begravelsesplads    
- Sønderjylland m/Dybbøl Mølle Museet
- Fregatten ”Jylland” i Æbeltoft og Glas museet
- Søfartsmuseet i Helsingør
- Stevns Klint - Faxe Kalkbrud og Koldkrigsmuseet
og man enedes på mødet om at "udbyde arrangementet" til et medlem af HPV, - så har DU lyst til at arrangere en af de nævnte ture (eller har forslag til noget helt syvende), så kontakt Peter på peter.loftin@gmail.com. Action: Dig!
                    
4. Hjemmesiden
HPV-Netværket. Bjarne nævnte muligheden af at HPV-medlemmerne kunne bruge hinandens ressourcer i højere grad som et netværk, hvor relationerne gik ud over det at deltage i de arrangerede ture, (det kunne f.eks. være et sommerhus, som du gerne vil låne ud til HPV medlemmer, planter, som du gerne vil bytte eller forære væk etc. etc.), og nævnte LinkedIn som det værktøj, der kunne benyttes til at understøtte netværket. Denne mulighed undersøges nu af Styregruppen, idet det dog også blev aftalt, at Peter foreløbigt på HPV's hjemmeside opretter en "medlemmernes opslagstavle" til sådant brug, ligesom han ville undersøge muligheden for oprettelse af en blog. Action: Peter

6. Eventuelt
Vi har fået yderligere medlemmer i starten af 2015, og er nu oppe på i alt 108 medlemmer i HPV.

Slutteligt nævnte Peter, at han af tidsmæssige årsager ikke længere ønsker at beklæde formandsposten for HPV, men at han har fået accept fra Allan Pram, som derfor fra og med næste Styregruppemøde overtager posten som formand. EN STOR TAK til Peter for hans indsats siden klubbens start i februar 2002 og til dato, og et VARMT VELKOMMEN til Allan som ny formand.

Peter vil naturligvis stadig være medlem af HPV's Styregruppe, og lovede fortsat at stå som webmaster for HPV's hjemmeside. Tak for dét, Peter.


De bedste hilsener.
Else

28.05.2015


  Næste side: Hvem er vi