News

Side 1 af 7  > >>

Oct 30, 2018
Kategori: Generelt
Skrevet af: peter
Styregruppemøde d. 29.10.2018
Oct 30, 2018
Kategori: Generelt
Skrevet af: peter
Styregruppemøde d. 16.05.2018
Nov 17, 2017
Kategori: Generelt
Skrevet af: peter
Styregruppemøde d. 08.11.2017
HP Logo
 
Oct 29, 2015

Nyt fra Styregruppen


Styregruppemøde d. 27.10.2015
Kategori: Generelt
Skrevet af: peter

Referat af HPV Styregruppemøde tirsdag den 27. oktober 2015

 

Tilstede var: Allan Pram, Peter Rasmussen, Dorte Windfeld, Susan Gottlieb, Bjarne Dahl Hermansen, Jens Østrup og Else Jensen.

Agenda:

 1. 1.  Udestående actions fra sidste mødereferat
  2.  Afholdte aktiviteter siden sidste møde
  3.  Opdeling af HP – bliver der udfordringer?
  4.  Kommende aktiviteter
  5.  Hjemmesiden
  6.  Eventuelt

1. Udestående actions fra sidste mødereferat

Flere medlemmer har reageret på opfordringen om at påtage sig et af de nævnte arrangementer i sidste referat. Dejligt. TAK FOR DET! På dagens møde blev det aftalt at:

 • Else arrangerer Byrundturen med Allan Mylius Thomsen en gang i foråret 16. Action: Else

 • Allan følger op med Janice Bogorad om besøget på Mosaisk Begravelsesplads. Action: Allan/Janice.

 • Bjarne følger op med Tom Svane om besøget på Stevns Klint m.v. I øvrigt vil Bjarne foreslå kontakt til Lars Klausen (tidligere kollega til Bjarne og Tom), som bor på Stevns. Action: Bjarne/Tom.

 • Allan følger op med Eva Christensen om besøget på Christiania. Action: Allan/Eva.

Peter havde en action vedrørende en HPV blog. Dette emne er behandlet under punkt 4.

2. Aktiviteter siden sidste møde

Besøget i Grønnegårds Teatret løb af stablen med 14 HPV-deltagere, som havde en meget fin aften med højt humør, megen god snak, formidabelt vejr og – ikke at forglemme – et brag af en teaterforestilling. Stor tak til Allan, som i øvrigt har lovet et referat. Action: Allan.

3. Opdeling af HP – bliver der udfordringer?

Dorte fortalte, at hverken HP-E eller HP-Inc. har penge til at invitere HPV-medlemmer til HP’s Julefrokost - hverken i år eller fremover. Imidlertid har HP-E meddelt, at de, da dette er blevet udmeldt ret sent, i år vil give HPV et beløb til selv af holde en julekomsammen for (Beløbet er ikke meldt endeligt ud endnu). På mødet enedes vi dog om, at det netop på grund af det sene tidspunkt vil være mest praktisk i stedet at holde en ”nytårsfrokost” i januar. Jyderne vil naturligvis også blive inviteret, men skal jo desværre som sædvanligt selv stå for transporten. Dorte vil undersøge muligheden for evt. at holde det på hendes privatadresse (hvor der er plads til i hvert fald 40+), og vender tilbage hurtigt muligt. I givet fald vil vi kunne bestille maden i HP’s glimrende kantine, og således reducere omkostningerne mest muligt. Action: Dorte.

4. Hjemmesiden

Peter nævnte, at oprettelsen af en blog på HPV’s hjemmeside havde vist sig ikke at være mulig, men foreslog i stedet en ”opslagstavle” på hjemmesiden til ønsker og forslag til ture og arrangementer. Det blev aftalt at oprette en sådan, umiddelbart tilgængelig for alle besøgende på hjemmesiden. Evt. kan det så kræve log-in at lave tilføjelser eller kommentarer til listen (eller, hvis dette viser sig for kompliceret, kan sådanne sendes på mail). Action: Peter

Peter havde i øvrigt følgende forslag til rundvisninger som udvidelse af den eksisterende liste:

 • TV2 Lorry
  Nordisk Film
  Politigården

Det blev samtidig aftalt, at Peter sørger for at sætte en tæller på HPVs hjemmeside, som viser antallet af brugere. Action: Peter.

5. Eventuelt

I forbindelse med det under punkt 3 nævnte, blev Dorte bedt om at sende Allan en liste over tovholderne for HP’s såkaldte Interesseklubber. Allan vil så tage kontakt for at høre, om HPV kan blive koblet på andre arrangementer end besøget i Grønnegårds Teatret, bl.a. for på den måde at kunne have kontakt med tidligere kolleger - også udover HPV- medlemmerne. Action: Dorte/Allan.

 

Else J
28-10-15

 


  Næste side: Hvem er vi