News

Side 1 af 7  > >>

Oct 30, 2018
Kategori: Generelt
Skrevet af: peter
Styregruppemøde d. 29.10.2018
Oct 30, 2018
Kategori: Generelt
Skrevet af: peter
Styregruppemøde d. 16.05.2018
Nov 17, 2017
Kategori: Generelt
Skrevet af: peter
Styregruppemøde d. 08.11.2017
HP Logo
 
Apr 25, 2016

Nyt fra Styregruppen


Styregruppemøde d. 20.04.2016
Kategori: Generelt
Skrevet af: peter

Referat af HPV Styregruppemøde onsdag den 20. april 2016

 

Tilstede var: Allan Pram, Peter Rasmussen, Dorte Windfeld, Susan Gottlieb, Jens Østrup og Else
Jensen. Afbud fra: Bjarne Dahl Hermansen.

Agenda:

 1. 1.  Udestående actions fra sidste mødereferat
  2.  Afholdte aktiviteter siden sidste møde
  3.  Opdatering vedr. HP
  4.  Kommende aktiviteter
  5.  Hjemmesiden
  6.  Eventuelt

1. Udestående actions fra sidste mødereferat

Flere medlemmer har reageret på opfordringen om at påtage sig et af de nævnte arrangementer i sidste referat. Dejligt. TAK FOR DET! På dagens møde blev det aftalt at:

 • Byrundturen med Allan Mylius Thomsen er på grund af andre arrangementer udsat til
  September 16. Action: Else

 • Allan har været i kontakt med Janice Bogorad vedr. besøg på Mosaisk Begravelsesplads.
  Tidspunktet bliver formentligt foråret 17. Allan kunne fortælle, at en guide koster kr.
  1.700/time, men der var enighed om at forsøge arrangementet gennemørt med så
  mange deltagere som muligt til at dele udgiften. Det skal afklares, hvordan vi kommer fra
  den nye Begravelsesplads, hvor Janice bor, og til den gamle på Nørrebro (som vil være
  den, vi skal besøge), idet Janice vil invitere deltagerne til at bruge deres hjem til en fælles
  spisning efterfølgende, hvorfor vi bør parkere evt. biler dér. Action: Allan/Janice.

 • Allan beder Eva Christensen kontakte rundviser og få priser etc. vedr.et besøg på
  Christiania på et senere tidspunkt. Action: Allan/Eva.

2. Aktiviteter siden sidste møde

En ”forsinket julefrokost 2015” blev holdt i januar 16 hos Dorte W. og hendes servicemindede
datter og ægtemand, hvor 40 HPV’ere deltog. Det blev et brag af en fest, - og tænk: Vi opførte os
så rimelig pænt, at Dorte på mødet erklærede, at vi er velkomne igen en anden gang – (dog, hvis
vi tager hende på ordet tror jeg vi skal forære hendes tålmodige familiemedlemmer hver et sæt
ørepropper inden middagen starter og snakken tager fart! )
Som alternativ foreslog Peter, at HP’s ledelse forespørges, om vi må låne et rum dér til selv at
afholde en julefrokost 2016.  Action: Dorte

3. Opdatering vedr. HP

Dorte gav en kort gennemgang af ”rigets tilstand”, og kunne på positivsiden fortælle, at der
fornyligt er ansat 6 nye medarbejdere i Enterprise.

4. Kommende aktiviteter

Det blev aftalt, at den af Bjarne og Tom planlagte tur til Stevns gennemføres den 11. juni, incl.
guidet tur i Koldkrigsmuseet på trods af prisen på kr. 3000. Man var enige om at sætte et max.
antal deltagere på¨30, og et minimum på 15. Tilmeldes der færre, gennemføres turen ikke.
I øvrigt yder HP et tilskud også til denne tur. Invitation sendes ud hurtigst muligt. Action: Bjarne

Allan regner med, at årets Grønnegaard Teater-arrangement bliver 20. august, men vender
tilbage med endelig invitation. Action: Allan

Se i øvrigt punkt 1 vedr. yderligere aktiviteter.

5. Hjemmesiden

”Opslagstavlen” på hjemmesiden til forslag til ture og arrangementer er nu oprettet af Peter, og
det blev aftalt, at den kun skulle være tilgængelig for medlemmer, således, at det vil kræve login
at se den.
Overskrifterne på opslagstavlen ændres til følgende:
1. Indkomne forslag fra medlemmer
2. Indkomne svar
3. Hvad er der i ”pipeline”
4. Planlagte arrangementer
Det blev på mødet ikke nævnt, hvordan de enkelte medlemmer sætter notater på
opslagstavlen. Dette bør afklares i lighed med spørgsmålet om en tæller på HPV’s hjemmeside.
Action: Peter.

6. Eventuelt
Der er i indeværende år kommet 6 nye medlemmer i HPV, og vi er dermed oppe på i alt 116
medlemmer.
Økonomi: HPV har fået sædvanligt årligt tilskud fra HPE, og derudover et tilskud til julefrokost. Dorte
mener, at det beløb dækker fortæring og drikkevarer ved julefrokosten. Hvis ikke, hører vi fra Dorte, når
(den forsinkede) regning fra kantinen foreligger.

Else J
24-04-16

  Næste side: Hvem er vi