News

Side 1 af 7  > >>

Oct 30, 2018
Kategori: Generelt
Skrevet af: peter
Styregruppemøde d. 29.10.2018
Oct 30, 2018
Kategori: Generelt
Skrevet af: peter
Styregruppemøde d. 16.05.2018
Nov 17, 2017
Kategori: Generelt
Skrevet af: peter
Styregruppemøde d. 08.11.2017
HP Logo
 
Dec 14, 2016

Nyt fra Styregruppen


Styregruppemøde d. 30.11.2016
Kategori: Generelt
Skrevet af: peter

Referat af HPV Styregruppemøde onsdag den 30. november 2016

Tilstede var: Allan Pram, Peter Rasmussen, Dorte Winfeld, Jens Østrup og Susan Gottlieb

Afbud fra: Else Jensen

Agenda:

  1. Udestående actions fra sidste mødereferat
  2. Afholdte aktiviteter siden sidste møde
  3. Opdatering vedr. HPE
  4. Kommende aktiviteter
  5. Hjemmesiden
  6. Eventuelt

1. Udestående actions fra sidste mødereferat         

- Mosaisk Begravelsesplads Der var enighed om, at der skal sættes et minimum antal deltagere på grund af timeprisen på 1.700 kr./time. Denne aktivitet er sat på hold indtil videre på grund af logistiske udfordringer.

 - Besøg på Christiania  Allan kontakter Eva for at få oplyst pris pr. deltager. Forventet tidspunkt er maj måned.


2. Aktiviteter siden sidste møde

 Nyhavnsturen var en stor succes med max. antal deltagere. Referat af turen kommer snarest.

 Stevnsturen var ligeledes en stor success. Referatet udarbejdes af styregruppen med udgangspunkt i programmet for turen (Bjarne udsender) Peter har billeder.

 Grønnegårdsteatret Vi var heldige med vejret, og det var et godt teaterstykke med gode skuespillere.

 
3.  Opdatering vedr. HP

På grund af outsourcing af afdelinger i HPE er der p.t. ca. 250 medarbejdere tilbage.


4. Kommende aktiviteter

Eventuel Nytårsfrokost. Dorte har undersøgt muligheden for at holde den hos HPE. Der er dog nogle betingelser: Det skal holdes på en hverdag, og lokalet skal forlades senest kl. 22.00. Kantinen skal betales for mad og arbejdsløn frem til kl. 23.00. Dorte undersøger prisen og øvrige eventuelle betingelser. Tidsrammen kunne være ultimo februar.

Der blev talt om alternative muligheder for afholdelse af arrangementet. 

I august måned planlægges igen med tur i Grønnegårdsteatret. Allan

Jens undersøger mulighed for et arrangement på Nordisk Film.

Der søges efter arrangører af andre arrangementer. Kom frit frem med jeres gode ideer. Alle medlemmer


5. Hjemmesiden

Der er 18 mailadresser, der skal ændres fra hp.com til .hpe.com. Peter ændrer dem. Alle der er berørt af ændringerne vil få et nyt login og vil få besked herom,  når  mailadresserne er tilrettet.

Overskrifter på opslagstavlen er nu OK.

Vinterbadeklubben kommer på opslagstavlen.

Der kommer en tæller på hjemmesiden, så antal besøg bliver registreret – dog kun fra den dag, tælleren er aktiv.    


6. Eventuelt

Vi har fået 7 nye medlemmer i 2016 og er nu 118 medlemmer i HPV ialt.

 

 

SG

7/12-2016

Forrige side: Medlemslisten  Næste side: Tur referater