News

Side 1 af 7  > >>

Dec 9, 2019
Kategori: Generelt
Skrevet af: peter
Styregruppemøde d. 02.12.2019
May 9, 2019
Kategori: Generelt
Skrevet af: peter
Styregruppemøde d. 08.05.2019
Oct 30, 2018
Kategori: Generelt
Skrevet af: peter
Styregruppemøde d. 29.10.2018
HP Logo
 
May 23, 2017

Nyt fra Styregruppen


Styregruppemøde d. 17.05.2017
Kategori: Generelt
Skrevet af: peter

Referat af HPV Styregruppemøde onsdag den 17. maj 2017

Tilstede var: Allan Pram, Dorte Windfeld, Jens Østrup, Susan Gottlieb og Else Jensen

Afbud fra: Peter Rasmussen og Bjarne Dahl Hermansen

Agenda:

1. Udestående actions fra sidste møderefera
2. Afholdte aktiviteter siden sidste mød
3. Opdatering vedr. H
4. Kommende aktivitete
5. Hjemmeside
6. Eventuel


1. Udestående actions fra sidste mødereferat

Besøg på Christiania:  Allan kontakter Eva for at høre, om hun stadig er indstillet på at arrangere et besøg, evt. kombineret med musik på Nemoland, og gerne i september. Hvis ikke, giver Allan besked til Jens, som så planlægger arrangement i september. Action: Allan.

Besøg på den Jødiske Kirkegård er lagt endegyldigt på is grundet for store udgifter og komplikationer med arrangementet.

2. Aktiviteter siden sidste møde

Ingen.

3. Opdatering vedr. HP

Dorte oplyste at der på grund af yderligere outsourcing af afdelinger i HPE p.t. er ca. 180 medarbejdere tilbage. På adressen i Allerød sidder endvidere ca. 50 HP Inc. med-arbejdere.

4. Kommende aktiviteter

Som nævnt under punkt 1 regner vi med en aktivitet i september (sikkert en lørdag). Hvis ikke Christiania-turen gennemføres, udsender Jens Doodle omkring dato for besøget hos Nordisk Film. Action: Jens.

Grønnegårds Teatret: Allan har sørget for, at vi igen i år har mulighed for at ”hægte os på” HP Klubben hvad billetbestilling angår. Vi diskuterede, om HPV kan regne med et tilskud fra HP igen i år, og Dorte kunne fortælle, at hun har søgt, men endnu afventer svar. Dog råder vi p.t. over godt 3.755 kr. som er overført fra sidste år.*) Der var på mødet enighed om, at opkrævning af eventuelt kontingent ville bliver for kompliceret, og at vi fremover i givet fald må basere aktiviteterne på 100% egenbetaling.

Vedr. en evt. Nytårsfest i januar elle februar 2018 foreslog Allan, at afholde en sådan på en cafe el.l. og nævnte en cafe i Brønshøj, son kan rumme ca. 40 personer. Allan arbejder videre med idéen. Action: Allan.

5. Hjemmesiden

Peter havde inden mødet underrettet os om, at udgiften forHPV’s hjemmeside fremover bliver kr.174,- pr. år!  Dette beløb besluttedes det på mødet fremover at inkassere i forbindelse med et arrangement, såfremt tilskuddet fra HP stopper. (Ref. punkt 4 under ”Grønnegårds Teatret”, ovenfor).

Peter har i øvrigt til hjemmesiden efterlyst referater fra hhv. Stevns (Action: Bjarne) og Nyhavn, som Torbens kone, Elsebeth, lovede at skrive. (Dorte har efterfølgende talt med Torben, som minder sin kone om referatet.)

6. Eventuelt

Det blev aftalt, at Allan fremover kontakter nye medlemmer af HPV og foreslår dem at deltage i Styregruppen, som efterhånden mangler nyt blod. Action: Allan.

Efter mødet oplyste Peter, at Medlemsantallet i HPV nu er på i alt 118.

 

Else J.

22.05.17

 

*) Umiddelbart efter mødet fik Dorte at vide, at vi har fået yderligere 2.245 kr. i tilskud fra HP, således at vi har i alt 6.000 kr. at gøre godt med i indeværende sæson :0)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Forrige side: Forside  Næste side: Styregruppen