News

Side 1 af 7  > >>

Oct 30, 2018
Kategori: Generelt
Skrevet af: peter
Styregruppemøde d. 29.10.2018
Oct 30, 2018
Kategori: Generelt
Skrevet af: peter
Styregruppemøde d. 16.05.2018
Nov 17, 2017
Kategori: Generelt
Skrevet af: peter
Styregruppemøde d. 08.11.2017
HP Logo
 
Nov 17, 2017

Nyt fra Styregruppen


Styregruppemøde d. 08.11.2017
Kategori: Generelt
Skrevet af: peter

Referat af HPV Styregruppemøde onsdag den 8. november 2017

Tilstede var: Allan Pram, Dorte Winfeld, Jens Østrup, Peter Rasmussen, Bjarne Dahl
Hermansen og Susan Gottlieb.

Afbud fra: Else Jensen

Udestående actions fra sidste mødereferat

Ingen

Aktiviteter siden sidste møde

Ved hjælp af et godt samarbejde med HP Klubben var det igen muligt at få billetter til årets forestilling på Grønnegårdsteatret, nemlig ”Don Ranudo” af Ludvig Holberg. Det var en morsom forestilling med 16 glade HPV publikummer, og vejret var lunt og tørt.

Kommende aktiviteter

Der bliver en tur til Nordisk Film med omvisning i de spændende sale. Der er masser af historie, kostumer og rekvisitter fra Olsenbande film og andre film fra selskabet. Nærmere information fra Jens Østrup, når turen er tilrettelagt – besøget bliver sandsynligvis midt i januar måned. Action: Action: Jens.

Nytårsfest: Allan Pram har kontakt til cafe Pilegården i Brønshøj. Det ligger tæt på Brønshøj Torv og der er plads til ca. 40 personer. Tidshorisonten er enten i slutningen af januar eller starten af februar afhængig af andre arrangementer på Pilegården. Allan modtager nærmere information fra cafeen og videresender det til styregruppen for endelig beslutning. Action: Allan.

Der arbejdes stadig på en tur til Christiania med oplæg og rundvisning, måske suppleret med noget musik, afhængig af tidspunkt. Dorte er foreløbig tovholder (der arbejdes stadig på at få kontakt med Eva).

Vi modtager meget gerne forslag fra jer medlemmer til nye ture. Se eventuelt på hjemmesiden www.HPVintage.dk under ”Inspiration for turplanlæggere”. Her findes masser af forslag og inspiration til ture. Alle medlemmer er meget velkomne til at komme med forslag til nye ture.

Hjemmesiden

Referatet fra turen til Stevns er nu klart på hjemmesiden.
Allan skriver referat fra turen til Grønnegårdsteatret. Action: Allan
Peter skriver referat fra turen til Nyhavn med Allan Mylius Thomsen Action: Peter

Eventuelt

Vi er p.t. 119 medlemmer af HP Vintageklubben, og der kommer løbende nye medlemmer til klubben. P.t. er 3 nye medlemmer på vej ind i klubben.

sg 11/11 2017

Forrige side: Medlemslisten  Næste side: Tur referater