News

Side 1 af 7  > >>

Dec 9, 2019
Kategori: Generelt
Skrevet af: peter
Styregruppemøde d. 02.12.2019
May 9, 2019
Kategori: Generelt
Skrevet af: peter
Styregruppemøde d. 08.05.2019
Oct 30, 2018
Kategori: Generelt
Skrevet af: peter
Styregruppemøde d. 29.10.2018
HP Logo
 
Oct 30, 2018

Nyt fra Styregruppen


Styregruppemøde d. 16.05.2018
Kategori: Generelt
Skrevet af: peter
Referat af HPV Styregruppemøde mandag den 16. maj 2018

Tilstede var:
Peter Rasmussen, Allan Pram Nielsen, Bjarne Hermansen, Christina Kuhnel
og Jens Ole Østrup Jensen.

Fraværende:
Dorte Windfeld og Susan Gottlioeb.

Udestående actions fra sidste mødereferat

1 Nordisk Film efterår 2018 – Jens
2 Nytårsfest aflyst p.g.a. for få tilmeldinger
3 Grønnegårds referat mangler.

Bjarne H: HP Vintage formål – Sociale oplevelser og samvær.

Dorte Windfeld oplyser at kassebeholdning pr. 31. oktober 2017 er Kr. 4.400

Aktiviteter siden sidste møde

Grønnegård – sidste lørdag i august. Tilskud fra HP Vintage med 105 kr. pr. person.
Pris pr. billet er 235 kr. (Normal 340kr.)

Kommende aktiviteter

Vi modtager meget gerne forslag fra jer medlemmer til nye ture. Se eventuelt på
hjemmesiden www.hpvintage.dk under ”Inspiration for turplanlæggere”. Her findes masser
af forslag og inspiration til ture. Alle medlemmer er meget velkomne til at komme med
forslag til nye ture.

Eventuelt

Bjarne Hermansen ønsker at stoppe i styregruppen.
Jens Ø ønsker at stoppe i styregruppen.


Jens Østrup
  Næste side: Hvem er vi