News

Side 1 af 7  > >>

Dec 9, 2019
Kategori: Generelt
Skrevet af: peter
Styregruppemøde d. 02.12.2019
May 9, 2019
Kategori: Generelt
Skrevet af: peter
Styregruppemøde d. 08.05.2019
Oct 30, 2018
Kategori: Generelt
Skrevet af: peter
Styregruppemøde d. 29.10.2018
HP Logo
 
May 9, 2019

Nyt fra Styregruppen


Styregruppemøde d. 08.05.2019
Kategori: Generelt
Skrevet af: peter

Referat af HPV Styregruppemøde onsdag den 08. maj 2019

Tilstede var:
Jette Nielsen, Peter Winther, Peter Rasmussen, Christina Kuhnel, Susan Gottlieb

Fraværende:
Allan Pram, Kirsten Fjordside

Referent:
Susan Gottlieb


Desværre var invitationen til Kirsten Fjordside sendt til en forkert adresse, så Kirsten ikke havde fået den.

Kirsten Scharnowsky (HP) var bortrejst, så derfor ingen opdatering derfra.

Deltagerne præsenterede kort deres baggrund, da der var nye medlemmer til stede.

Der var enighed om, at Københavner turen med efterfølgende frokost hos Husmanns Vinstue var en succes, og billeder fra turen kommer på hjemmesiden (Peter W).

Omkring nye ture var der generelt enighed om, at gåture, hvor deltagerne får talt sammen på kryds og tværs, er et hit og gerne skal prioriteres. Der var enighed om, at 3-4 ture pr. år samt et tilbud om at se forestillingen på Grønnegårdsteatret må være niveauet for aktiviteter. Eventuelt kombineret med en Nytårsfrokost i det nye år. Christina kontakter Dorte Winfeld for at undersøge, om Dorte igen vil lægge hus til. Peter W, Jette, Christina og Peter R vil gerne hjælpe med det praktiske i forbindelse med et sådant arrangement.

Følgende forslag blev drøftet om nye ture: Københavnerture, f.eks. Carlsberg, Frederiksberg med slot og Cisternerne, Carlsbergbyen, Nordisk Film, Christiania (omviser Lise fra http://www.rundvisergruppen.dk/),  Københavns Lufthavn bag murene, Lorry bygningerne.

Desværre ser det ud til, at tilskud fra HP i fremtiden bliver reduceret eller evt. falder helt væk.

Følgende blev besluttet omkring det praktiske ved kommende aktiviteter:
    - Der tilmeldes ved mail direkte til arrangør
    - Der betales direkte til arrangør via mobile pay

Skulle Peter Rasmussen ud i fremtiden beslutte at stoppe som webmaster, skal der findes en erstatning.

/SusanForrige side: Forside  Næste side: Styregruppen