News

Side 1 af 7  > >>

Dec 9, 2019
Kategori: Generelt
Skrevet af: peter
Styregruppemøde d. 02.12.2019
May 9, 2019
Kategori: Generelt
Skrevet af: peter
Styregruppemøde d. 08.05.2019
Oct 30, 2018
Kategori: Generelt
Skrevet af: peter
Styregruppemøde d. 29.10.2018
HP Logo
 
Jun 7, 2011

Nyt fra styregruppen


Styregruppemøde
den 26.05.2011

Kategori: Generelt
Skrevet af: peter

Til stede var:
Peter Rasmussen, Dorte Windfeld, Susan Gottlieb, Uffe Staulund, Jens Østrup og Else Jensen.

Agenda:
1. Hjemmeside
2. Actions fra sidste mødereferat
3. Afholdte aktiviteter siden sidste møde
4. Kommende aktiviteter
5. Eventuelt

1. Hjemmesiden
En midlertidig forside er oprettet og kan ses på hpvintage.dk. Vi gennemgik på mødet Peters oplæg til forsideteksten, som nu lægges på, og Peter arbejder videre med udarbejdelse af links til sider med "Hvem er vi" - "Vedtægter" - "Afholdte arrangementer" etc. Billeder lægges evt. på via Picasa.

Medlemslisten lægges på en side med adgang kun for medlemmer (dvs. med et password), og inden da udsendes mail til medlemmerne med opfordring til at oplyse navnet på ægtefælle/partner/kæreste (dog kun ét navn  :o) som medtages på medlemslisten.  Action: Peter

2. Actions fra sidste mødereferat
Ingen udestående udover hjemmesiden, som er behandlet ovenfor.

3. Afholdte aktiviteter siden sidste møde
Skjoldenæsholmturen blev afviklet i fint vejr og med 24 deltagere og stor success. Kim Dyhring har allerede udsendt referat fra turen med Finn Worsoes gode billeder.

4. Kommende aktiviteter
Peter har som tidligere lovet undersøgt arrangementer via AOF (som vi tidligere har brugt med success), og nævnte:

- Kastellet/Nyboder
- Christiania m/brunch
- Rundvisning på Bakken v/Mylius Thomsen
- Sensommertur til Møn
- Vestre Fængsel (rolig - kun en rundvisning !)
- Fyraftenstur til Dragør

Hvis du kunne være interesseret i at deltage i en eller flere af disse ture, så meld tilbage til Dorte (dorte.windfeld@hp.com) så vi ved, hvilke ture, vi skal satse på at arrangere. SKULLE DU VÆRE INTERESSERET I AT STÅ for et af arrangementerne er du OGSÅ meget velkommen til at melde ud til Dorte. (Når det drejer sig om en AOF tur består din opgave simpelthen i at ringe til AOF og bestille turen og så samle tilmeldinger ind fra HPV medlemmerne).

Imidlertid lovede Dorte at stå for en sensommertur og vil undersøge, hvor mange vi skal være for at købe et helt arrangement (og dermed kun være os selv) om muligt.

Dorte nævnte også muligheden for en rundvisning (v/en bekendt af hende) på et kunstmuseum - naturligvis med efterfølgende indtagelse af et eller andet hyggeligt. Denne mulighed undersøges også nærmere. Action: Dorte

5. Eventuelt
HP-sponsorat til HPV har Dorte opnået i lighed med sidste år (og noget af det blev brugt i forbindelse med Skjoldenæsholm-turen).

Siden sidst har vi fået 4 nye medlemmer, og vi byder VELKOMMEN til Ole Kenneth Nielsen, John Klingenberg, Peter Heilmann og Bente Overgaard. Medlemstallet er dermed oppe på 64.

Da enkelte har haft problemer med at åbne mailudsendte Word-filer blev det aftalt, af fremtidige mødereferater bliver sendt som rene mail-dokumenter.

De bedste sommerhilsener til alle
Else
30-05-2011

Forrige side: Forside  Næste side: Styregruppen