News

Side 1 af 7  > >>

Dec 9, 2019
Kategori: Generelt
Skrevet af: peter
Styregruppemøde d. 02.12.2019
May 9, 2019
Kategori: Generelt
Skrevet af: peter
Styregruppemøde d. 08.05.2019
Oct 30, 2018
Kategori: Generelt
Skrevet af: peter
Styregruppemøde d. 29.10.2018
HP Logo
 
Dec 14, 2011

Nyt fra styregruppen


Styregruppemøde
den 24.11.2011

Kategori: Generelt
Skrevet af: peter
Deltagere: Peter Rasmussen, Dorte Windfeld, Susan Gottlieb, Uffe Staulund, Jens Østrup og Else Jensen.

Agenda:
1. Actions fra sidste mødereferat
2. Hjemmesiden
3. Afholdte aktiviteter
4. Kommende aktiviteter
5. Eventuelt

1. Udestående actions fra sidste mødereferat
Intet udestående.

2. Hjemmesiden
Peter gennemgik den meget fine hjemmeside, som nu er gået i luften. Tak til Peter for det store arbejde! Se www.hpvintage.dk. Skulle du finde fejl eller mangler eller have input, så kontakt endelig webmaster på hpvintage.dk@gmail.com

Til medlemssiden vil der skulle bruges password. Dette meddeles til alle medlemmer når siden er helt færdigbearbejdet. Bl.a. vil der på denne side ud over f.eks. medlemslisten med adresser, telefonnumre etc., komme link til et billedarkiv (bliver nok Picasa-baseret).

Ikke alle referater er lagt ind på hjemmesiden, men de kommer efterhånden som Peter finder dem frem. Action: Peter. Uffe lovede i denne forbindelse at sende, hvad han havde af referat-filer til Peter. Action: Uffe.

Susan nævnte et aktielink, som kunne være relevant til hjemmesiden. Hun sender info herom til Peter. Action: Susan.

Det blev aftalt, at Dorte sætter omtale af og link til HPV-hjemmesiden på HP's Intranet. Action: Dorte.

Det blev kort diskuteret, om HPV burde være på Facebook. Dette var der dog ikke stemning for i gruppen.

3. Afholdte aktiviteter siden sidste møde
Siden sidste møde er afholdt en fin tur til Toulouse-Lautrec-udstillingen i oktober med efterfølgende spisning. Referat herfra er udsendt separat (og ligger i øvrigt på hjemmesiden).
 
4. Kommende aktiviteter
Næste aktivitet er HP's julefrokost. Dorte kunne fortælle, at 10 HPV-medlemmer er tilmeldt.

Susan lovede at undersøge muligheden for et besøg på en Rhododendron-udstilling slut maj eller begyndelsen af juni, kombineret med besøg/rundvisning i Køge by og Køge-minibyen, med efterfølgende frokost. Action: Susan.

Og så er DU i øvrigt stadig meget velkommen til at forestå et arrangement. Stort eller lille, dyrt eller (næsten) gratis, inden- eller udenfor landets grænser, - dét bestemmer du! FÅ eventuelt gode idéer fra listen "Inspiration for turplanlæggere" på hjemmesiden under Aktiviteter, - og så bare meld ud - gerne pr mail til hpvintage.dk@gmail.com - eller et af styregruppens medlemmer.

5, Eventuelt
Det blev aftalt, at HP ansøges om et FY 2012 sponsorat i lighed med det, HPV fik i 2011. Action: Dorte, - som samtidig gav en status på HPV's konto, hvor der stadig står et beløb til rest fra de foregående sponsorater.

Det blev kort diskuteret, om der burde afholdes et specielt arrangement i april for at markere, at HPVintage Klubben har 10 års jubilæum. Der var dog enighed om at lade f.eks. den ovenfor nævnte Køgetur være jubilæumsarrangementet - og blot dér markere jubilæet.

Peter stillede spørgsmål vedrørende et enkelt punkt i HPV's vedtægter vedr. kriterierne for medlemsskab. Ingen ændringer blev dog vedtaget.
 

Else J
25-11-2011
Forrige side: Forside  Næste side: Styregruppen