News

Side 1 af 7  > >>

Dec 9, 2019
Kategori: Generelt
Skrevet af: peter
Styregruppemøde d. 02.12.2019
May 9, 2019
Kategori: Generelt
Skrevet af: peter
Styregruppemøde d. 08.05.2019
Oct 30, 2018
Kategori: Generelt
Skrevet af: peter
Styregruppemøde d. 29.10.2018
HP Logo
 
Jun 22, 2012

Nyt fra styregruppen


Styregruppemøde d. 12.06.2012

Kategori: Generelt
Skrevet af: peter
Hermed notater fra Styregruppemøde den 12.6.2012.


Agenda:                         1. Gennemgang af actions fra sidste referat
                                     2. Afholdte aktiviteter siden sidste møde
                                     3. Kommende aktiviteter
                                     4. 10-års jubilæum
                                     5. Hjemmesiden
                                     6. Eventuelt


Deltagere: Peter Rasmussen, Dorte Windfeld, Susan Gottlieb, Uffe Staulund, Else Jensen.
               (Forhindret: Jens Østrup).


1. Gennemgang fra sidste referat

Følgende blev bemærket:

Alle gamle referater og dokumenter er nu lagt ind på HPV's hjemmeside (www.hpvintage.dk). , ligesom den komplette medlemsliste med mailadresser, telefonnumre etc. meget snart bliver tilgængelig (ved brug af password). En liste kun med medlemsnavne, som vil blive tilgængelig uden password) fungerer endnu ikke, men Peter arbejder på sagen (Action: Peter).

Peter nævnte, at brugernavn til log-on sikkert ændres fra mailadresse til personnavn, og udsender naturligvis mail til alle medlemmer herom. (Action: Peter).
 
Et link på HP's intranet til HPV-hjemmesiden er på vej v/Henrik Kirkeskov. (Action: Dorte, hvis Henrik skulle få brug for en reminder).

 
2. Afholdte aktiviteter

Kun HP's  julefrokost er afholdt siden sidste møde.

 
3. Kommende aktiviteter

Susans Køge-arrangement forestår på søndag den 17.6. med 19 tilmeldte og høj sol :o)

Uffe foreslog en sejltur på Bagsværd Sø med madkurv, og vil undersøge forskellige muligheder nærmere. Tidspunkt: medio August. (Action: Uffe) Det blev herunder aftalt, at dette arrangement vil blive annonceret som HPV's 10-års jubilæumstur, med deraf følgende passende fejring under turen.

Desuden diskuterede vi muligheden af en forårstur til Sønderjylland med overnatning. Peter kontakter Flemming Overgaard og hører, om han og evt. andre af de jyske medlemmer kunne tænke sig at arrangere. (Action: Peter).
 

4. 10-års jubilæum

Dette punkt blev behandlet under punkt 3.
 

5. Hjemmesiden

Dette punkt blev behandlet under punkt 1.


6. Eventuelt


HPV har fået 3 nye medlemmer siden sidst, nemlig Erik Wandall, Erik Terp og Ib Fagerlund. Velkommen til jer! HPV har dermed i alt 73 medlemmer.

 
 

Else J
15-06-12
Forrige side: Forside  Næste side: Styregruppen