News

Side 1 af 7  > >>

Dec 9, 2019
Kategori: Generelt
Skrevet af: peter
Styregruppemøde d. 02.12.2019
May 9, 2019
Kategori: Generelt
Skrevet af: peter
Styregruppemøde d. 08.05.2019
Oct 30, 2018
Kategori: Generelt
Skrevet af: peter
Styregruppemøde d. 29.10.2018
HP Logo
 

HP Vintage klubbens aktiviteter

Som beskrevet i vedtægterne skal klubben leve op til afholdelse af mindst 4 årlige aktiviteter. 2 af disse afvikles som udflugter eller rundvisninger og består i en forårstur og en efterårstur.

Det er medlemmerne selv der på skift står som arrangører af turene og alle opfordres derfor til at komme med nye forslag til aktiviteter, som enten kan arrangeres af forslagsstilleren selv, eller af et andet medlem.  Indhent evt. inspiration hertil på Gunnars liste og send en mail til hpvintage.dk@gmail.com med dit forslag.

Udsendelse af invitation til et nyt arrangement bør ske i god tid, og helst inden 2 måneder før afviklingen.
Under turen udvælger et medlem fra styregruppen en referent, som nedfælder et kortfattet notat om turen. Invitationer og referater fra turene kan studeres nærmere på siden med Tur-referater.

Invitationer til øvrige arrangementer, som f.eks. HP's sommerfester, kick-off arrangementer og julefrokoster, udsendes løbende.

Forrige side: Medlemslisten  Næste side: Tur referater