News

Side 1 af 7  > >>

May 9, 2019
Kategori: Generelt
Skrevet af: peter
Styregruppemøde d. 08.05.2019
Oct 30, 2018
Kategori: Generelt
Skrevet af: peter
Styregruppemøde d. 29.10.2018
Oct 30, 2018
Kategori: Generelt
Skrevet af: peter
Styregruppemøde d. 16.05.2018
HP Logo
 

Vedtægter for HP Danmarks Vintageklub.

 

Formål med klubben:

- Hyggeligt samvær
- Fælles aktiviteter
- Fortsat kontakt til nuværende og tidligere HP'ere


Klubbens navn:

Klubbens navn er : HP VINTAGE klubben.


Aktiviteter:

Der tilstræbes afholdelse af 4 aktiviteter årligt, 2 sommeraktiviteter og 2 vinteraktiviteter.
Alle medlemmer kan komme med forslag til aktiviteter og alle medlemmer kan stå som arrangør af en
aktivitet. Der tages mest muligt hensyn til en lige fordeling mellem øst og vest.


Ledelse af klubben:

Koordinering af klubbens aktiviteter foretages af en styregruppe på 4 – 5 personer, som er repræsenteret
af medlemmer i og uden for HP. Styregruppen skal sikre fremdriften i klubben og mødes 2 gange årligt.

Ændringer til vedtægterne kan besluttes af styregruppen.

Kontingent:

Der betales ikke kontingent for medlemsskab af klubben. Alle aktiviteter er for egen regning.

Kriterier for medlemsskab:

- HP ansatte kan optages som medlemmer fra starten af det kalenderår, hvor de fylder 55 år.
- Tidligere HP'ere/Compaq'ere, som er fyldt 55 år og ikke ansat i konkurrerende virksomhed.


Adgangskort (Guldkort):

Såfremt man ønsker at besøge HP, er det efter 01.01.2008 påkrævet HP Vintage medlemmer at
anskaffe sig et adgangskort med billede - det såkaldte ”Guldkort”. Kortet skal altid bæres synligt
under ethvert besøg i HP.

Kortet kan kun erhverves ved personlig henvendelse i HP's reception, som også selv sørger for
billedet. Check i god tid hos receptionen vedr. leveringstiden for et nyt kort.Opdateret 15.11.2012

pr

Forrige side: Mødereferater  Næste side: Medlemslisten